TÜBİTAK Siparişe Dayalı ARGE Projemiz Onaylandı

TÜBİTAK Supported R&D Project Approved - 3EN Savunma ve Havacılık Sistemleri
Yazdır

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi sürecine katkıda bulunmak üzere "Birlikte Geliştirmek ve Birlikte Başarmak" yaklaşımıyla ilk kez başlatılmış olan, firmaların birlikte başvurabildikleri Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı sonuçları yayınlanmıştır. Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini hedefleyen ve TÜBİTAK TEYDEB ile özel sektörün eş finansman desteği sağlayacağı programın katılımcıları açıklanmıştır.

14 Mayıs 2020 tarihinde açılan çağrıya yapılan 105 başvurudan 79 tanesinin desteklenmesine karar verilmiştir.  ASELSAN A.Ş'nin projelerinde kullanım ihtiyacı olan hava araçları için emniyet kritik sistemlerin en önemlilerinden ELT sisteminin Gece Görüş Uyumlu Kontrol Paneli 3EN Savunma ve Havacılık Sistemleri A.Ş. tarafından tasarlanarak, üretilecektir. Yapılan çağrı sonucu hava araçlarında acil durumlarda kullanılan Emergency Locator Transmitter(ELT) sisteminin kontrol panelinin yerli ve milli kaynaklarla üretilebilmesi için açılmış proje hakkında çalışmaya gönüllü olmuştur. ASELSAN ile ortak yürütülecek proje için başvuru öncesinden itibaren olmak üzere çalışmalar yapılmaya başlanmıştır ve destekler ile bu çalışmaların hızla geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Details
Details